FERREIRA CENTENO ANA
Datos académicos
Cargos Vigentes


Categoría:
Docente nivel terciario no universitario
Cargo:
Otro de nivel terciario
Fecha Inicio:
2004-03-01
Institución:
INSTITUTO SUPERIOR DE CAPACITACIÓN INTEGRAL